SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 9

TARİH : 1976

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 9

TARİH : 1976

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

İlçe Özel Yönetimi, Bir Model Denemesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Selçuk YALÇINDAĞ

  Sayfa No : 41

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetimin Siyasallaşması ve Partizanlık

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cahit TUTUM

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Buluş Fırtınası Tekniği (Brain Storming)

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : M. Nihat GÜNDÜZ

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bütçeleme Düşüncesinin Evrimi ve Sistem Bütçesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Erkan OYAL

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Hizmeti

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birsen ÇIRAKMAN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çevresel Etkenler ve Örgütsel Değişim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Refik ÇULPAN

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

TODAİE ve Akademik Gelişme Olanakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgay ERGUN

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE