SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 7

TARİH : 1974

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 7

TARİH : 1974

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Örgütlerde Yönetim Biçimleri - Likert Modeli Uygulaması -

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Sami GÜVEN

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sosyal Yapı ve Nüfus Artışı Etkileşimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mübeccel B. KIRAY

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir Kamu Özgürlüğü Sorunu: Pasaport Kanununun 22. Maddesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Rona AYBAY

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Personel Yönetimi ve Devlet Personel Uzmanlığı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Aysel ERSAN

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Köy Kalkınması ve Gençlik

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cevat GERAY

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Devlet Memurları Kanununun Genel Bir Eleştirisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cahit TUTUM

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatının Kamu Yönetimi ve İşletmecilik Çalışmaları Hakkında Bazı Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kenan SÜRGİT

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetimini Düzenleme Çalışmalarıyla İlgili Bir Değerlendirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nabi DİNÇER, Turan ERSOY

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE