SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 42

TARİH : 2009

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 42

TARİH : 2009

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Avrupa İdari Alanı İlkeleri Bağlamında Türkiye'nin Avrupa Birliği Adaylık Süreci

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Fatih DEMİR

  Sayfa No : 79

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sendika Üyelik Durumu Açısından Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Okul Kültürü ve Değer Sistemlerine İlişkin Algıları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Necla Şahin FIRAT

  Sayfa No : 137

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türkiye'de Ülke Yönetimi Halkçılık Beyannamesi, Teşkilat-ı Esasiye ve Yasalaşamayan Kanun Tasarıları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cenk REYHAN, Nizam ÖZEN

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muharrem ÖZEN, Önder TOZMAN

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Meltem Kutlu GÜRSEL, Lale Burcu ÖNÜT

  Sayfa No : 59

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Yolsuzluk Algılamaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İsmet ŞAHİN, Mustafa Ali ÖZBEK, Cahit GÜRAN, Umur TOSUN

  Sayfa No : 101

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE