SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 41

TARİH : 2008

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 41

TARİH : 2008

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kent Hakkı Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kıvılcım AKKOYUNLU ERTAN

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Yönetim Biliminin Gelişimi: 1870 - 1910

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuray E. KESKİN

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ekolojik Sorunlara Karşı Benimsenen Yaklaşımlarda Yönetim Düşüncesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ahmet MUTLU

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: Altı Bilim Adamı Arasında Bilişsel ve Sosyal Ağbağ

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sıtkı ÇORBACIOĞLU

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İş Tatmini ve Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sait GÜRAN

  Sayfa No : 29

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarında Adalet Algısının Öncüllük Rolü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Nejat BASIM, Neşe SONGÜR, Harun ŞEŞEN

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE