SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 40

TARİH : 2007

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 40

TARİH : 2007

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Haberma'ın Sistem Kuramı Eleştirisi Çerçevesinde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Müzakereci Demokrasi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Argun AKDOĞAN

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bilgi Edinme Kanunu ve Halkla İlişkiler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Aslı YAĞMURLU

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Siyaset ve Demokrasi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Emre BAĞCE

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Kesiminde Yeni Denetim Yaklaşımları: Süreç Odaklı Denetimden Sonuç Odaklı Denetime Geçiş

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hamza AL

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Dönüşümcü Liderliğin Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : C. Cüneyt ARSLANTAŞ

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Uygulamadan Disipline Bilgi Yönetimi ve Bir Alan Çalışması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mustafa SAĞSAN

  Sayfa No : 29

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Hukuksal Geçerlilik Bakımından Resmi Belgelerin Biçimsel Özellikleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Niyazi ÇİÇEK

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE