SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 39

TARİH : 2006

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 39

TARİH : 2006

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Atatürk ve Eğitim Hakkı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Haluk ERDEM

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ordu - Siyaset İlişkileri: 1920 - 1938

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oya ÇİTCİ

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Atatürk Döneminde (1923 - 1938) Ekonomik Örgütlenme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Meral TECER

  Sayfa No : 42

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Cumhuriyet ve Demokrasi Kavramı Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Gencay ŞAYLAN

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Kamu Yönetimi İncelemesini Tanımlayıcı Bir Kavram Önerisi : Ölçücülük-Ideametric

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Örsan Ö. AKBULUT

  Sayfa No : 35

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Cumhuriyet ve Kadın Memurlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Onur Ender ASLAN

  Sayfa No : 33

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kamu Yönetiminin Modernleşmesi: Merkezileşme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Işıl ÇAKAN

  Sayfa No : 29

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Hastanelerde İnsangücü Planlaması: İşyükü Analizine Dayalı Bir Çalışma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. İbrahim CANKUL, Bayram ŞAHİN, Cesim DEMİR

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Durgunlaşma Süreci: Zonguldak Örneği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şevket TÜYLÜOĞLU, Derya Nur KARAKAŞ

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamuda İzlenim Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Nejat BASIM, İlker TATAR

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE