SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 38

TARİH : 2005

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 38

TARİH : 2005

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hasan Engin ŞENER

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye ve AB İlişkileri Perspektifinden Kamu Yönetimi Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Asım BALCI

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İdare Hukuku Çerçevesinde 'Devlet Bakanlığı' Uygulaması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Taner AYANOĞLU

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Düzenleyici Kurulları Kimler, Nasıl Yönetiyor?

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Seriye SEZEN

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa Komisyonu'nca Belirlenen İyi Yönetişimin İlkeleri Çerçevesinde Türk Kamu Yönetimi Reformunun Bir Eleştirisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Kutay KESİM, Ali PETEK

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa Yatırım Bankası'nın Finansman Olanakları ve Türkiye Avrupa Yatırım Bankası İlişkileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Faruk ALAEDDİNOĞLU, Ali Selçuk CAN

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE