SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 37

TARİH : 2004

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 37

TARİH : 2004

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Hizmet İşletmelerinde Çalışan Kamu ve Özel Sektör Personelinin İş Tatminleri Karşılaştırılması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İlker H. ÇARIKÇI

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Uygulama Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Argun AKDOĞAN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örgüt Kuramları ve İletişim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Aslı YAĞMURLU

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partilerin Taşra Politikaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Erkan TURAL

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetiminde Liberal ve Postmodern Esintiler: Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hamza AL

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde Doktor - Hasta İlişkisinin Rolü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ahmet KALENDER, Ayhan ULUDAĞ

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hemşirelerin Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Düzeylerinin Belirlenmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Ezel ESATOĞLU, İsmail AĞIRBAŞ, Yasemin AKBULUT, Yusuf ÇELİK

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE