SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 36

TARİH : 2003

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 36

TARİH : 2003

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

İspanya'da Diktatörlükten Demokrasiye Geçiş Süreci: 1975-1982

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Selin Esen ARNWINE

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Toplam Kalite Yönetimi ve Yönetim Teorisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Selim COŞKUN

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çeşitli Ülkelerdeki Hastanelerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi/Sürekli Kalite İyileştirme Çalışmalarından Örnekler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sıdıka KAYA

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Tarım Kesiminin Kalkınmasında Bir Çözüm Olarak Arazi Toplulaştırması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Halil AKDENİZ

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Halkla İlişkilerin İdeolojik Bir Yöntem Olarak İşleyişi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuran YILDIZ

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir Meşrulaştırım Yöntemi Olarak Halkla İlişkilerin Meşruiyeti

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ayhan BİBER

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Okul Kalite Sistemi Modeli

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Feyzi ULUĞ

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Personel Sisteminde Reform Zorlamaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birgül AYMAN GÜLER

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetim Sisteminin Yeniden Örgütlenmesi Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Aykut POLATOĞLU

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE