SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 34

TARİH : 2001

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 34

TARİH : 2001

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

İdari Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Kısa Bir Değerlendirmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oğuz SANCAKDAR

  Sayfa No : 40

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ombudsman Türkiye İçin Nasıl Bir Çözüm Kamu Deneticiliği Kurumu Kanunu Tasarı Üzerine Bir Değerlendirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Seriye SEZEN

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çevre Yönetiminde Bir Araç Olarak Çevre için Eğitim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mihriban ŞENGÜL

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anayasa Mahkemesinin Demokratik Barış Hareketi Partisi Kararı Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yusuf Şevki HAKYEMEZ

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örnek Alma Mecbur tutulma ve Geçmişe Bağımlılık Türkiye deki Yönetim Yazınında Değişim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Behlül ÜSDİKEN, Zeynep ERDEN

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Fransa da Hükümet Orkestrasının Şefi Cumhurbaşkanı mı Başbakan mı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Musa SAĞLAM, Ramazan ŞENGÜL

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İşletmenin Sınır Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağlılığı Ampirik Bir Değerlendirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Osman KARATEPE, Alptekin SÖKMEN

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Değer Algı Uyumsuzluğu Modeline Göre Hastane Yöneticilerinin İş Doyumu ve Görevden Ayrılma İle İlgili Düşünceleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Gülsün ERİGÜÇ, Yavuz YILDIRIM

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE