SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 33

TARİH : 2000

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 33

TARİH : 2000

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Devlet Vatandaş İletişiminde E Posta

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Türksel KAYA BENSGHİR

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yılgınlık ile kaygı ve Öğretmen Tutumlarının İlişkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hoşcan ENSARİ

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Milli Güvenlik Kurulu Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Seriye SEZEN

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Küreselleşme Sürecinde Ceza Politikalarındaki Dönüşümler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yasemin ÖZDEK

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa Birliğindeki Yeni Gelişmeler Işığında Kamu Teşebüsleri Münhasır veya Yeni Haklar ve Kamu Hizmeti

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ercüment TEZCAN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumunda Aile Hekimliği Genel Pratisyenlik

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Toker ERGÜDER, Levent KUTLU, Serdar ESİN, Dilek KANYILMAZ

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE