SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 32

TARİH : 1999

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 32

TARİH : 1999

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Web Sitesi Tasarımı ve Yönetimindeki Etkinlik

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Türksel KAYA BENSGHİR

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Yerel Yönetiminde katılımcılığın Evrimi Merkeziyetçi Bir Devlette Yönetişim Dinamikleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Korel GÖYMEN

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

2000'li Yılların Eşiğinde Toplumsal Konut Arsa ve Kentse Gelişme Yöneltilerimize Toplu Bakış

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cevat GERAY

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrencilerinin Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ali ÇAĞLAR

  Sayfa No : 37

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Küreselleşme Devlet ve Demokrasi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Emre BAĞCE

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Deprem ve İdarenin Sorumluluğu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Meltem KUTLU

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ekonomik ve Parasal Bütünleşmede maliye Politikası Devletin Ekonomik işlevi Açısından bir İnceleme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mircan YILDIZ

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye de Akademik Dünyanın Yönetme işine Yaklaşımında 1950'li yıllarla Birlikte ne Değişti

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Behlül ÜSDİKEN, Demet ÇETİN

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE