SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 30

TARİH : 1997

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 30

TARİH : 1997

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Postmodernizm ve Kamu Yönetimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgay ERGUN

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Başbakanlık Sistemi Çözüm mü?

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oya ÇİTCİ

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İşletme Etiği Sorununa Kavramsal Bir Yaklaşım

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nergis SCHULZE

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Kaynaklarını Potansiyelini Arttırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Tol Örgüt Kültürü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Selen DOĞAN

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örgütsel Bireysel Gelişme Aracı Olarak Hizmet İçi Eğitim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İnayet PEHLİVAN

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çalışanları Emekliliğe Hazırlamak

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Vedat IŞIKHAN

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İşletmelerde Kariyer Yönetimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ferit ÖLÇER

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Hizmet Sektöründe Rekabette Başarının Anahtarı Personel Güçlendirme Empowerment

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Murat TÜRK, Hüseyin ÖZGEN

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Strese Eğilimli Olmak Bakımından Bazı Bilişsel Alışkanlıklar İle İş Performansı İlişkisi A Tipi Yatırım Fonu Yöneticilerine Yönelik Bir Çalışma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Azize ERGENELİ, Mehmet Baha KARAN

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE