SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 29

TARİH : 1996

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 29

TARİH : 1996

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Eğitimde Kalite ve Akreditasyon

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer PEKER

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sayıştay da İçtihatları Birleştirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Attilla İNAN

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Güvenlik Politika ve Uygulamalarının Meşruyeti

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ahmet Hamdi AYDIN

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Liderlik Kuramları İçin Bağlamsal Bir Çerçeve Kültürlerarası Bir Yaklaşım

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Selami SARGUT

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Eğitimin Yönetimindeki Kadın Azınlık

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mine TAN

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çalışanların İş değerleri Konusunda Bir Durum Değerlendirmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Pınar TINAZ

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Uluslararası İktisat ve Gümrükbirliği İlişkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Betül TOSUN, Özlem DURGUN

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Spor Yöneticilerinin Kişisel Yetenekleri ve Eğitim Durumları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nezahat GÜÇLÜ, Fatih YENEL, Metin YAMAN

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE