SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 28

TARİH : 1995

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 28

TARİH : 1995

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Üniversitede Yönetime Katılma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hüseyin KORKUT

  Sayfa No : 0

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anayasa Değişikliği ve Memur Sendikacılığı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 0

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anayasal Yargıda Yorum

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

  Sayfa No : 0

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çevre Mevzuatı ve Kamu Yöneticileri: Bir Araştırmanın Bulgulan

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : S. Mustafa ÖNEN

  Sayfa No : 0

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Kesiminde 1985-1993 Yılları Arasında Hizmet İçi Eğitime İIişkin Sayısal Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İnayet PEHLİVAN

  Sayfa No : 0

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetiminde Yetki Genişliği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : R. Cengiz DERDİMAN

  Sayfa No : 0

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de KentIeşme-Siyasal Yapılanma İIişkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Gülgün TOSUN, Tanju TOSUN

  Sayfa No : 0

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE