SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 27

TARİH : 1994

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 27

TARİH : 1994

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kadın Seçmen İmgesi: Türkiye'de Kadının Bireysel Siyasal Katılımı Üzerine Bir Deneme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oya TOKGÖZ

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İsveç'te Yerel İdarelerin Mali Kaynakları ve Merkezi İdare ile İlişkileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 6

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Uygulamasına Örgütsel Bir Yaklaşım

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kamil Ufuk BİLGİN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birgül AYMAN GÜLER

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de İşgücü Piyasasının Aksaklıkları: Sendikalar, Ücretler,ve İşsizlik Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Güneri AKALIN

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetiminde Bilgisayar Kullanma Alanları ve Sorunlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Aykut POLATOĞLU

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Frederick Taylor'un Görüşlerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Burhan AYKAÇ, Öznur YÜKSEL

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE