SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 26

TARİH : 1993

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 26

TARİH : 1993

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Yeni Yönetim Paradigması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Namık Kemal ÖZTÜRK

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Okullarda Örgütsel Havanın Çözümlenmesinde Bir Yöntem

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer PEKER

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çağdaş Karizma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL SEZER

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turan YILDIRIM

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anayasa Hukukumuzda \İhmal\ Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet TURHAN

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Desantralazisyon ve Sağlık Reformları: Türk Sağlık Sisteminde Yeni Yapılanma Modeline Bir Bakış

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehtap TATAR

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Bürokrasisinin Denetlenmesinde Yeni Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bilal ERYILMAZ

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Politikada Rant Kollama

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Coşkun Can AKTAN

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sosyalizmin Çöküşü Kapitalizmin Zaferi Değildir

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özer OZANKAYA

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE