SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 25

TARİH : 1992

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 25

TARİH : 1992

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Çevre Kirliliğinin Giderilmesinde Uzlaşmacı Politika

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Zerrin TOPRAK KARAMAN

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Birleşik Amerika'da Los Angeles Şehri ve Yönetim Biçimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Büyük Devlet - Küçük Devlet Tartışması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL SEZER

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Değişme ve İletişim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sacide VURAL

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Federalizm ve Türkiye

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Namık Kemal ÖZTÜRK

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Üniversite Açma Politikası

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hüseyin KORKUT

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Günümüzde İşgücü Piyasasının Özellikleri, Sorunları ve İstihdam Politikaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Meryem KORAY

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetiminde İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde İnsangücü Planlaması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Doğan CAMAN, M. Kemal ÖKTEM

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Basınının Dış Haber Söylemi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : F. Mutlu BİNARK, Süleyman İRVAN

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE