SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 24

TARİH : 1991

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 24

TARİH : 1991

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sanayileşme ve İşletmecilik

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Meral TECER

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli İdare Anlayışı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi Gereksinmesi ve Kamu Yönetimi Araştırma Projesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgut ERGUN

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Fransa'da Ademi Merkezileştirmenin Beklenmeyen Bİr Sonucu@@Feodalleşme:Kitap İncelemesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer BOZKURT

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa Topluluğu Yönetiminde Personel Rejimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kamil Ufuk BİLGİN

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Kalkınma Stratejileri ve Planlama Süreci

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Kuruluşlarında Hizmetiçi Eğitimin Yapısı ve İşleyişi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer PEKER

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetimi Geliştirmede Bir Yaklaşım: Örgüt Geliştirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şükrü ÖZEN

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Personelin Seçimi ve Başarı Güdüsü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : M. Kemal ÖKTEM

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE