SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 23

TARİH : 1990

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 23

TARİH : 1990

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Halkla İlişkiler Hizmetinde Örgütlenme ve Personel Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yücel ERTEKİN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bölge Valiliği Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Nazif DEMİRÖZ

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Personel Yönetiminde Yeterlilik İlkesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Burhan AYKAÇ

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1992 Yılı ve Avrupa Ortak İletişim Pazarının Kurulması:Ekonomik Bir Değerlendirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : F. Mutlu BİNARK

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

98 Sayılı Sözleşme Uygulaması ve Türkiye 2:1980 - 1990

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetiminde İnsangücü Planlamasının Kuramsal Temelleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : M. Kemal ÖKTEM

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kıyı Yerleşmelerinde Turizm Faaliyetleri ve Belediyelerin Karşılaştıkları Sorunlar@@Çeşme Belediyesi Örneği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Zerrin TOPRAK

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE