SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 22

TARİH : 1989

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 22

TARİH : 1989

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Yöneticilerin Yetiştirilmesi@@Federal Almanya Örneği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tacettin KARAER

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İktidar ve Kamu Yönetimi Bağlamında İdarede Merkezileşme Olgusu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sait GÜRAN

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa İnsan Hakları Divanı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Şeref GÖZÜBÜYÜK

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetiminde Mekansal Örgütlenmenin Esasları ve Türkiye İçin Bazı Öneriler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Servet MUTLU

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Olağanüstü Haller

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Erol ALPAR

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sözleşmeli Personel Uygulaması ve Anayasa Mahkemesi Kararı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Abdulhalim EKE

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE