SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 20

TARİH : 1987

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 20

TARİH : 1987

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Norm Kadro Kılavuzu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Hayrettin KALKANDELEN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Federal Almanya'ya Yönelen Dışgöç Hareketi ve Yarattığı Mekansal Oluşumlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özer BOSTANOĞLU

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Amme İdaresi Dergisi'nde Yayınlanan Makaleler ve Türk Yönetim Bilimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Ümit BERKMAN

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararıyla Davaların Çözümü I

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bakanlıkların Birleştirilmesinin Yasal ve Düşünsel Temelleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tacettin KARAER

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Belediye Gelirleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ruşen KELEŞ

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Belediye Muhasebe Mevzuatı ile İlgili İki Öneri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Orhan PİRLER

  Sayfa No : 4

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE