SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 19

TARİH : 1986

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 19

TARİH : 1986

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

İstatistiklerin 25 Yıllık Diliyle Adalet Hizmetlerimiz

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ejder YILMAZ

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetim Kuramlarının Halkla İlişkilerin Gelişimine Etkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL SEZER

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Devlet Memurlarının Sicili ve yeni Sicil Yönetmeliğinin Getirdiği Hükümler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kültür ve Sanat Alanında Merkezi Yönetim:Bakanlık

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer BOZKURT

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Fransa'da ve Türkiye'de Yönetici Yetiştiren Başlıca Kurumlar ENA, IIAP VE TODAİE

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Fikret AR

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ombudsman ve Yönetimde Reform

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Victor J. PICKL, Turgay ERGUN

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE