SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 18

TARİH : 1985

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 18

TARİH : 1985

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Yönetim Sistemimiz İçinde Belediyelerin Önemi, Sorunları ve Yeni Düzenlemeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetsel Duyarlık ve Tunus Yuvarlak Masa Konferansı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL SEZER

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İl Yönetiminde Eşgüdüm Sorunu ve Yeni Bir Yönetim Modeli

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Aykut POLATOĞLU

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Cumhuriyet Hükümetleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sendika Özgürlüğüne Saldırı Yakınmalarını İnceleme Süreci

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yargıtay'ın Kamu Hukukuna Değgin Son Kararları Üzerine Mülahazalar III

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetim Kuramında Düşünce Akımları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yücel ERTEKİN

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anakent Yönetimi ve Yönetimsel İlişkiler:Batı Deneyimi ve Türkiye

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ali Erkan EKE

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE