SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 17

TARİH : 1984

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 17

TARİH : 1984

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Siyasal Katılma ve Katılma Davranışı Üzerinde Ailenin Etkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgut TAN

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Verimlilik ve Hizmetiçi Eğitim:Türk Kamu Yönetiminde Yasal Durum,Uygulama ve Değerlendirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şinasi AKSOY

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1980'e Kadar Türkiye'de Siyasal ve Anayasal Süreçler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örgüt Kuramları ve İletişim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Aykut POLATOĞLU

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1932 İş Yasası Tasarısı Konusunda Amele Birliğinin ve Madencilerin Görüşleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 38

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örgütlerde Temel Bir Yönetim İşlevi Olarak Eşgüdüm

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hasan Sami GÜVEN

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Etkenlik Denetiminin Sayıştay'da Gerçekleştirilme Koşulları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Attilla İNAN

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE