SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 16

TARİH : 1983

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 16

TARİH : 1983

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

İşe Bağlılığın Neden ve Sonuçları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Alev ERGENÇ

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Bürokrasisi Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oya ÇİTCİ

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir Eğitim Kümesinin Sosyometrik Yapısı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 40

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Polis Örgütünün İlk Kuruluş Belgesi ve Kaynağı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kentlileşmenin Ekonomik ve Sosyal Maliyeti

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : S. Kemal KARTAL

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimler Üzerine Birkaç Not

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Metin KAZANCI

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetim Biçimleri, Örgüt Yapısı ve Başarım Arasındaki İlişkiler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : M. Ceyhan ALDEMİR, Robert BARBATO

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE