SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 15

TARİH : 1982

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 15

TARİH : 1982

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Beyin Göçü ve Teknoloji Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ahmet ŞAHİNÖZ

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yeni Bir Arşiv Yasası ve Arşivin Yeniden Düzenlenmesi İçin Modeller

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Fikret AR

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1909 Sendika Yasağı: Yasaklama Gerekçeleri ve Karşı Savunmaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Değişen Yerel Hizmet Kavramı ve Yerel Yönetimlerde Ölçek Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Sami GÜVEN

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kentsel Mekanda İkili Ekonomik Yapı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İsmail KILINÇ

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Verimlilik: Başarılı Davranışsal Yaklaşımlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : M. Ceyhan ALDEMİR, Robert BARBATO

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE