SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 14

TARİH : 1981

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 14

TARİH : 1981

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Cumhuriyet Döneminin İlk Toplu İmar Deneyimi:ANKARA

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Gönül TANKUT

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Siyasal Otorite, Laiklik ve Katılma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Milli Mücadelede Siyasal Katılımın Oluşumu Açısından Direniş ve Gösteriler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tevfik ÇAVDAR

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Atatürk ve Karizmatik Önderlik Örneği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgay ERGUN

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Atatürk'ün Eğitimi ve Bugünkü Eğitimimiz

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yahya Kemal KAYA

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Atatürk Döneminin Ekonomi ve Ulaşım Siyasaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : H. Sami GÜVEN

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Atatürkçülük ve Toplumsal Değişme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE