SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 13

TARİH : 1980

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 13

TARİH : 1980

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Yönetsel Kararlarda Duyarlılık Analizi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Meral TECER

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Gelişmekte Olan Ülkelerde Toplu Çalışma Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesinde İzlenen Yöntemler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Alper TOPÇUOĞLU

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Geçiş Döneminde Aileler: Ankara'da Kapıcı Aileleri Üzerine Bir İnceleme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oya ÇULPAN

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Mevzuatının Bilgisayara Verilmesi ve Bilgisayarda Yeniden Düzenlenmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Güven DİNÇER

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Enflasyonla Savaşımda Neokeynesci ve Monetarist Öneriler Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İlker KARAMEHMETOĞLU, Ülkü ŞİŞİK

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE