SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 9

TARİH : 1976

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 9

TARİH : 1976

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Türkiye'de Arşiv Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet ALDAN

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Mahalli İdarelerde Vesayet Denetimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tahir AKTAN

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetim Sistemimizde Çözülme Eğilimleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şinasi BÜYÜKLÜ

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetimi Üzerinde Araştırmalar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cemil CEM

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Özendirme Fonları ve Küçük Belediyeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yücel ERTEKİN

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE