SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 36

TARİH : 2003

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 36

TARİH : 2003

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Türkiye'de Siyasal İktidar Sorunsalı Açısından Başbakan

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Örsan Ö. AKBULUT

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Siyasa Oluşturma Sürecinde Ağ Yönetişimi Kuramı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yılmaz ÜSTÜNER

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Kurumlarında Bütçe Dışı Uygulamaların Bütçe Disiplini Açısından Değerlendirilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özhan ÇETİNKAYA

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Eğitim Örgütlerinde Yönetimin Bilgilendirme İşlevi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Niyazi CAN

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetim Biliminin Geleceği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Deniz TAŞCI

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yabancılaştırma - Yabancılaşma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Coşkun SAN

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Vakıf Üniversitelerinin Yönetimi: Türkiye ve Azerbaycan Örneği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Asuman AKDOĞAN, Nahit HASANOV

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Verimlilik İçin İş Disiplini ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Türker BAŞ, Kadir ARDIÇ

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kaliteye İlişkin Öğrenci Beklentileri: Eğitim Fakülteleri Örneği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hoşcan ENSARİ, Vildan ONUR

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE