SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 1969

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 1969

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Öğretimin Ekonomik Yönleri ve Eğitimde Yeni Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ali TUNÇ

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir İdareyi Geliştirme Aracı Olarak İşi Basitleştirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kenan SÜRGİT

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetiminde Planlama Birimleri ve Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Gencay ŞAYLAN

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetimde Davaları Azaltma Yolları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Arif T. PAYASLIOĞLU

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Vatandaşların Merkezi Hükümet Teşkilatına Dahil Bakanlık, Daire ve Müesseselere Verdikleri Dilekçelere İlişkin Sorunlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nermin GÖKPINAR

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Askerlik Şubeleri Çalışmaları Üzerinde Bir İnceleme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Erdi BATUR

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Kamu Kuruluşlarının Halkla İlişkileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : M. Alâeddin ASNA

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İdarede Verim ve Personel Meseleleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Vedat ERKİN

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Günümüzde Gelişmemiş ve Gelişmiş Ülkelerin Sosyo - Ekonomik Yapı Farklılıkları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turan ERSOY

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE