SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 26

TARİH : 1993

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 26

TARİH : 1993

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kamu Görevlilerinin Ekonomik Hakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Meral TECER

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Siyasal Nitelikli Kamu Oyu Araştırmaları ve 20 Ekim 1991Seçimleri Örneği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Gülgün TOSUN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Başbakanın Seçimi ve Atanması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet TURHAN

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Liberalciliğin Geri Dönüşü ve Sonrası

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cahit TALAS

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Anayasal ve Yasal Konumu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Erol ALPAR

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anayasa Mahkemesi'nin Özel Okullarda % 10 Ücretsiz Öğrenci Okutulmasına İlişkin Kararının Eleştirisi ve Düşündürdükleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Güneri AKALIN

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Dayanışmacı Toplum Modeli

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yavuz BAYAR

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Amerika Birleşik Devletleri'nde Evsizlik

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özer BOSTANOĞLU

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetiminde Yönetici Kadınlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Selma ACUNER, Songül SALLAN GÜL

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Televizyonda ve Basında Haberler: Karşılaştırmalı İçerik Çözümlemesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nazife GÜNGÖR, F. Mutlu BİNARK

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE