SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 17

TARİH : 1984

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 17

TARİH : 1984

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Anayasanın 128 ve 129 uncu Maddeleri Yönünden Kamu Görevlileri ile Bakanların Durumu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sait GÜRAN

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Eğitim-Doğurganlık İlişkisi (1960 - 1980)@@Kesit Çalışmalarının Analizi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mümtaz PEKER

  Sayfa No : 36

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Japonya'da Yerel Yönetimler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ruşen KELEŞ

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yasaların Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Bazı Sorunlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tekin AKILLIOĞLU

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Polisin Kamusal İlişkileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Nihat DÜNDAR

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Planlama Hizmetinin Örgütlenmesi Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yücel ERTEKİN

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE