SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 9

TARİH : 1976

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 9

TARİH : 1976

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Yüksek Öğrenim ve Ekonomik Gelişme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ülkü POLAT

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çağdaş Toplum Koşulları ve Bilime Dayalı Yönetim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özer OZANKAYA

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Doğu Anadolu'da Kamu Personelinin Durumu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sacit ADALI

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir Kavramsal Çerçeve ve Yönetim Tekniği Olarak Örgütsel Gelişme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ali Erkan EKE

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Belediye Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yiğit GÜLÖKSÜZ, İlhan TEKELİ

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Köy Kent Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oğuz ARI, Ali ÖZGÜVEN, Cavit Orhan TÜTENGİL

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE