SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 8

TARİH : 1975

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 8

TARİH : 1975

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Ekonomik İdari Kararların Yargısal Denetimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgut TAN

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ücret - Prodüktivite İlişkileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Alper TOPÇUOĞLU

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1961 Anayasası'nda Yapılan Değişiklik ve Eklerin Getirdikleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özcan TİKVEŞ

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Dışsal Nüfus Artışı ve Bağımlılık Oranı Değişmeleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ülkü POLAT

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yeniden Yönetim ve Mizah

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kurthan FİŞEK

  Sayfa No : 29

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Danışmanlık Kuramı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İlhan TEKELİ, Gencay ŞAYLAN

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Üniversite Gençliğinin Değerleri: Kuşaklar Arası Değişiklik ve Kuramsal Kalıcılık Üzerine Bir Araştırma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuran HORTAÇSU, William Ayhan LECOMPTE

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE