SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 42

TARİH : 2009

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 42

TARİH : 2009

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kamu Performans Yönetiminde Ölçüt Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Veysel EREN

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Özelleştirilen Yurttaşlık: Türkiye'de Sağlık Politikalarındaki Dönüşüm

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Filiz KARTAL

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

II. Meşrutiyet Döneminde Toplumsal Mühendislik Aracı Olarak Eğitim: İttihat ve Terakki Cemiyeti

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ercan UYANIK

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Karar Verme Sürecinin Etkililiği ve Stratejik Uzlaşı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Senem BESLER

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İktisat ve Sosyal Teoride \Görünmez El\ Eğretilemesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hüseyin ÖZEL

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Antakya'nın Seçmeni: Mezhepsel Ayrışma ve Parti Özdeşleşmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nizam ÖNEN, Murat TEK

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE