SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 23

TARİH : 1990

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 23

TARİH : 1990

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kamu İktisadi Teşebbüslarinde Hizmetiçi Eğitimin Norm Kadro ile İlişkilendirilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet TİKİCİ

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetiminde Devlet Bakanlığı Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tacettin KARAER

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları Açısından İngiliz Devrimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

AT Adalet Divanı, Kararları ve T.C. Anayasası'nda Yargı Yönünden Uyum Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Belediyeciliğinde Güncel Tarihsellik

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özer BOSTANOĞLU

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa Topluluklarında Yurttaşların Yönetime Katılması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer BOZKURT

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE