SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 8

TARİH : 1975

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 8

TARİH : 1975

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Masraf - Yarar Analiz Yönetiminin Kolluk Hizmetlerine Uygulanabilme Olanakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Turhan ŞENEL

  Sayfa No : 57

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Weber ve İdeal Tip Bürokrasi Anlayışı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Planlı Dönemde Uygulanan Proje Değerlendirme Tekniğine İlişkin Gözlemler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cevat KARATAŞ

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Eğitim Sisteminin Yapısal Nitelikleri ve Temel Eğitim Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Hukuk Devleti Konulu Sempozyumun Düşündürdükleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Osman MERİÇ

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Demokraside Çoğunluk İlkesindeki Çelişki ve Olasılıksal Karar Alma Kuramı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İbrahim ARMAĞAN

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Kamu Yönetiminin Özek Kesiminde Çalışan Hukuk Danışmanlarının Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Erses ERAY

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yasa Gücünde Kararnameler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Cahit TUTUM

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE