SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 7

TARİH : 1974

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 7

TARİH : 1974

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Personel Değerlendirmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Metin KAZANCI

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Beyin İhracına Dönüşen Beyin Göçü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yapısal Bir Sorun Olarak Kültür Değişimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ünsal OSKAY

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Merkezi Hükümetin Taşra Örgütünü Denetimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Erhan KÖKSAL

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sayıştay, Yüksek Mahkeme Değil Ama, Bir İdari Yargı Merciidir

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetimin Denetlenmesi ve Denetleme Biçimleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nuri TORTOP

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE