SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1973

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 6

TARİH : 1973

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Üniversitenin İşlevleri ve Toplumsal Değişim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Metin HEPER

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Devletin Eğitim ve Kültür Ödevleri ve Faaliyetleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Metin KIRATLI

  Sayfa No : 40

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Araştırma Ortamının Türkiye'deki Durumu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ethem ÖZGÜVEN

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetiminde Lisans Eğitimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cemil CEM

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Temyiz Komisyonu Kararları Üzerine Danıştaya Başvurma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Uzdem AKYÜZ

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE