SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 39

TARİH : 2006

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 39

TARİH : 2006

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kamu Sektöründe Performans Ölçümü ve Karşılaşılan Sorunlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Namık Kemal ÖZTÜRK

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ekonomide Devletin Değişen Rolü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nazım ÖZTÜRK

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sağlık Sektörü Projelerinin Ekonomik Analizi: Maliyet Etkililik Analizi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet TOP

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Eşitlik ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Yönünden Dokuzuncu Anayasa Değişikliği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şeref İBA

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetiminde Etik Açıdan İstifa

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muhittin TATAROĞLU

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi Kalkınma İlişkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Recep KIZILCIK

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE