SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 1970

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 1970

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Köyler Birleştirilmelidir?

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Arslan BAŞARIR

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Danıştay Üyeleri Hakkında Bir İnceleme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : M. Alev COŞKUN

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Planlama Basamakları ve Türleri Arasındaki İç İlişkiler ve Planlama Örgütlenmesi Konusuna İlişkin Bazı Görüşler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cevat GERAY

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Enstitü ve Kamu Yönetimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Akif ERGİNAY

  Sayfa No : 2

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Resmi Gazetenin Yayınları Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Genel İdari Zabıta Faaliyetlerinde Askeri Kuvvetlere Başvurulması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sait GÜRAN

  Sayfa No : 29

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çeşitli Planlama Kademeleri ve Tipleri Arasındaki İç Çelişkiler ve Planlama Organizasyonu Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İlhan TEKELİ

  Sayfa No : 37

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yüksek Yöneticilerin Yetiştirilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kenan SÜRGİT

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE