SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 30

TARİH : 1997

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 30

TARİH : 1997

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Memur sendikalarının Toplu Sözleşme Etkinliği ve Yargı kararları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye de Bağımsız İdari Otoriteler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye Anayasa İlişkileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Erdi BATUR

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Altyapı Yatırımı ve Finansmanı İller Bankası 1945 - 1995

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birgül AYMAN GÜLER

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetsel Etkinlik Demokrasi ve İl Sayısının Arttırılması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Selçuk YALÇINDAĞ

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Behice Boranın Toplumsal Yapı ve Yoplumsal Deyişme Süreci

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ali ERKUL

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE