SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 18

TARİH : 1985

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 18

TARİH : 1985

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

1932 İş Yasası Tasarısı ve İzmir İşçilerinin Görüşü ve Dilekleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Son Düzenlemelere Göre Türkiye'de Taşra Yönetimi ve Yerel Yönetimler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Pay Verilmesi Konusunda Son Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İlhan ÖZER

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Kalite Kontrol ve Standard Uygulamaları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yılmaz KOÇAK

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İtalya'da Kamu Görevlilerinin Yetiştirilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Fikret AR

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Devlet Memurları Kanunun Genel Görünümü ve Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Doğan CAMAN

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetsel Duyarlık ve Halkla İlişkilere Etkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL SEZER

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Resmi Gazete'de Yayımlanacak Yönetmelikler ve Resmi Gazete Yayınları Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgut TAN

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE