SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 15

TARİH : 1982

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 15

TARİH : 1982

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Yakınma Hakkının Kullanılma Biçiminin Düzenlenmesi Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Firuz Demir YAŞAMIŞ

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Teftiş Hizmetinin Amacı ve Ana Görevleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ziya ÇOKER

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Fransa'da Yürütme Organının Yetkileri ve Güçlü Olma Nedenleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muammer OYTAN

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kamu Görevlilerinde İş Doyumu ve Moral (Güdülenme Kuramlarına Eleştirsel Bir Yaklaşım)

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 46

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sayıştay ile İç Denetim Kuruluşları Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Attilla İNAN

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE