SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 14

TARİH : 1981

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 14

TARİH : 1981

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Türk Tarım İşçisinin Durumu ve Sendikalaşma Açısından Kooperatifçiliğin Önemi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ersoy AKINCI

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Önderlik Davranışında İki Model Karşılaştırması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Halil CAN

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anayasanın Yorumlanması Yöntemlerine Genel Bir Bakış

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Öner EYRENCİ

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çağdaş Yönetim Anlayışı ve Yöneticilerin Amaç ve Politika Belirleme İşlevleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kenan SÜRGİT

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'nin Ham Petrol Üretimi Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ülkü ŞİŞİK

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE