SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 13

TARİH : 1980

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 13

TARİH : 1980

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

İletişim Kaynağının Birtakım Nitelikleri Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yücel ERTEKİN

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Güvenlik Sorununa Temel Bir Yaklaşım

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Fahri GÖRGÜLÜ

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Toplumsal Olaylarda Askeri Kuvvetlerden Yararlanılması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sait GÜRAN

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Mer'a Anlaşmazlıklarından Doğan Yönetsel Sorunlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sadık KIRBAŞ

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Simülasyon

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Meral TECER

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE