SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 12

TARİH : 1979

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 12

TARİH : 1979

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Kuruluşundan Günümüze Dek (1952 - 1974) Türkiye ve Orta Doğu Ammeİdaresi Enstitüsü'nün Organizasyon ve Metot Etkinlikleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kenan SÜRGİT

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İdarenin ve Ajanın Sorumluluğunun Belirlenmesine İlişkin Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sait GÜRAN

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Dayanışma Ödentisi Kurumu ve Güçlü Sendikacılık

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Amme İdaresi Dergisi'nde Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Ümit BERKMAN, Kamil KOZAN

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE