SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 11

TARİH : 1978

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 11

TARİH : 1978

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Türkiye'de Vergi Sorunu Üzerine Düşünceler ve Öneriler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İlhan ÖZER

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sayıştay Yargılamasında Sorumluluk

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Attilla İNAN

  Sayfa No : 29

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bilimsel ve Teknolojik Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nazif GÜRDOĞAN

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yönetimde Yozlaşma Olgusu Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Turgay ERGUN

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bireysel ve Örgütsel Davranış: Beklentiler Dengesi Modeli

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Refik ÇULPAN

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örgüt ve Yönetim Bilimi Öğretimi ve Kültürbilim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yavuz BAYAR

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Moral Sorunu: Genel Yönetimin Taşra Örgütünde Çalışanların İş Yapma Güçlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Firuz Demir YAŞAMIŞ

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çok Uluslu Şirketler ve Türkiye

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bülent ARDANIÇ, Erdener KAYNAK

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE